5 Юли

"Ето, няма да задреме нито ще заспи Оня, Който пази Израиля." Псалм 121:4

Помисли за памет, която никога не пропуска; за съд, който никога не греши; за мъдрост, която планира вечността, без възможност да се провали; за сила и умение, които могат да впрегнат всеки бунтовен елемент, одушевен или неодушевен, да работят заедно, за да се удовлетвори неговия велик дизайн; за неуморна бдителност, която никога не престава, нито търси облекчение от грижите на светското господство - чиито очи никога не спят, чиито уши са винаги отворени и който винаги е запознат с нуждите на всички и е активен за интересите на просторното си царство. Z'93-227 R1560:2 (Hymn 293)