4 Юли

Дал си знаме на ония, които Ти се боят, За да се развява, защото е истината. Псалм 60:4

Ние трябва да разнесем това победно съобщение. Ние трябва да го кажем чрез нашите действия, думи, чрез страниците ни, чрез пасторалните презентации на живо и чрез всеки друг начин, по който Господ би ни дал възможност...Ако се въздържаме да споделяме добрите вести, то пламъкът на Божия Свят Дух ще започне да загасва в нас...Притежаването на истината- Божието съобщение- донася и големи отговорности. Ще докажем ли, че сме верни? Ще покажем ли на Бог нашето дълбоко признание за неговата любяща нежност да ни дари със знание за Неговото прекрасно съобщение за спасение, за Неговия грандиозен план с времената и сезоните? Z'14-198 R5489:5 (Hymn 280)