3 Юли

"Господ ще съди людете Си" Евреи 10:30

Ако Божиите люде попаднат в беда, поради недостатъчно наблюдение, то Господ им изпраща изпитания, които са за тяхно добро, ако се възприемат правилно. Нека не забравяме предупредителните думи на Апостол Павел:"Но, ако разпознавахме сами себе си, не щяхме да бъдем съдени.(от Господа)"- 1 Коринтяни 11:31. Това означава, че когато пренебрегнем самоосъждането, то Той го прави за нас.Тогава ние сме превъзпитавани с оглед на коригиране на курса ни, така че да вземем участите в небесната награда и заслуга, които са отредени за нас като нови създания в Христос, ако останем смирени и верни до смърт. Ако продължим да сме кротки и изпълнени с духа на смирението, а не с ненаситния дух на гордостта и екзалтацията, но със съвършено смирение чакаме доброто Господне време, то и нашето издигане ще дойде; и ще споделим престола с нашия Спасител завинаги. Z'16-132 R5890:5 (Hymn 67)