1 Юли

"И като излезе Исаак, за да размишлява на полето привечер." Битие 24:63

Колко невъзможно е за детето Божие,като си припомня и възстановява събитията на деня, като със сигурност отбелязва, че нещата ще работят за добро, поради Господната мъдрост и грижа, да не отдаде изцяло своята благодарност от сърце към Този, чиято сила и обещания почиват върху Него за целия ден: и колко подходящо е да наведем чела и колена, както и сърца, за да отдадем почит и също благодарност. Z'85-Nov., p.4 R799:3 (Hymn 274)