30 Юни

"А сам Бог на мира да ви освети напълно." 1 Солунци 5:23

Има определена разлика между думите освещаване и посвещаване, макар че понякога те са използвани със сходно значение. Думата посвещаване има значение на предаване. Посвещаването е определена стъпка, предприета в определен момент. Това е предаване на волята и отдаване всичко на Бога. Който така определено не е отдал волята си и себе си на Господа, не е направил всъщност истинско отдаване. Ние вярваме, че няма по-необходима стъпка за Божиите хора и не е нужно да се прави по-ясна за другите. Думата освещаване не само включва определено пълното посвещаване, но също включва и целия процес на трансформация на характера и подготовката му за царството. Освещаването прогресира през целия Християнски курс, докато характера се развие напълно и узрее и после трябва да се поддържа такъв до края на пътя. Z'16-99 R5876:6 (Hymn 196)