29 Юни

"И тъй, осветете се и бъдете свети, защото Аз съм Господ вашият Бог;и да пазите повеленията Ми и да ги вършите. Аз съм Господ, Който ви освещавам. Левит 20:7,8

Това означава, застанете зад Бога и той ще застане зад нас. Ние имаме част в общата работа и Бог има част. Ако направим пълно посвещение, Бог ще ни освети; той ще ни възприеме и ще ни отдели за себе си. Той ни дава индикация за възприемането си чрез неговия Свят Дух. Така скоро започваме да разпознаваме, че имаме нов ум, ново разположение, ново сърце. Това е този клас, за който Апостол Павел говори: "Това е новата воля на Бог", касаеща тебе, "дори твоето освещение", този, който се е посветил на него и този, който е възприел посвещението са се отделили за обща служба. Z'16-100 R5877:3 (Hymn 208)