28 Юни

"Съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш." Откровение 3:18

Каквото и ново изпитание да се представи на Християнина, ако той обаче е извикал в съзнанието си възприятието от Господ, то той ще бъде стимулиран в кураж, търпеливо издържане и ще побърза към саможертва. "Злато, пречистено с огън!" Как да се изпита без тигел и огън? Как иначе да се изчисти шлаката?; и забележи, обични мой, че в пламъка на пещта ти не преместваш "живата жертва" от олтара. Помни, че очите на великия Пречиствач са върху теб; и както пречиствача на злато наблюдава метала в тигела, за да види отражението на своя образ, така и Господ, най-великият Пречиствач е над теб. Той гледа, за да види как съвършения метал на твоя характер отразява неговия образ. Или, на прост език казано, във всяко изпитание той иска да види чие влияние контролира нашите действия, дали са влияния на сегашно предимство или светска политика, или лично приятелство, или земна любов- към съпруг и жена, деца или къща, или земя или каквото и да е, което се счита за слава в човешките очи, или любов към лесното, или изобщо любов на всяка цена; или, от друга страна, ние сме контролирани от голите принципи на истината и праведноста; и дали ние отстояваме тези принципи стремително и енерично на цената на труд и страдание и така водим добрата битка на вярата до горчивия й край - дори до смъртта. Z'96-44 R1944:5 (Hymn 93)