27 Юни

“Понеже, както небето е по-високо от земята, Така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища, И Моите помисли от вашите помисли.” Исая 55:9

Когато разберем голямото изпълнение на божествения план и можем да видим накрая Божията цел относно изчезването на греха и благославянето на всички семейства на земята със знанието за Неговата добрина и благоприятна възможност за реформация- тогава ще осъзнаем, че избирането на Юдейския век и също на Евангелския век са били във връзка и в смисъл за този велик край на благословения за целия свят.

Тогава ще започнем да различаваме колко по-високи са Божиите пътища от човешките и колко по- високо стои Божия план над човешките схеми и също ще разпознаем височината, дълбочината и ширината на Божията любов и провизиите за благославяне на света. И пропорционално, докато наблюдаваме тази победна картина, ще бъдем укрепени вътрешно от неговата мощ и ще бъдем повдигнати от нашето тесногръдие и егоизъм, като установяваме все повече и повече образа на Божия мил Син и имитираме също образа на Небесния ни Отец. И тогава, можем да бъдем от тези, които познават Господ като „ негови избраници” - едни от тези, които Той ще използва в настоящото си дело по избирането на „малкото стадо“, което пък ще използва нататък за грандиозната работа по благославяне на земните семейства. Какви изпитания и трудности бихме понесли тогава, щом имаме такава перспектива! Z'07-93 R3964:4 (Hymn 58)