25 Юни

„Да се подвизавате за вярата, която веднъж за винаги бе предадена на светиите.“ Юда 3

Понякога изглежда, че да се подвизаваме във вярата, веднъж завинаги доставена на светиите, означава да спорим с някой по въпроси от писанията, макар че истинският мотив за това е гордост. Гордостта е част от егоизма; затова подвизаването в собствени идеи култивира гордост. Подвизаването, което Бог одобрява е искреното желание да имаме това, което Божието Слово ни учи. Ние не можем да се подвизаваме в неправилен език или фриволно говорене. Във всички наши начинания трябва да показваме плодовете на Светия Дух- нежност, братска милост и любов. В правилното подвизаване няма гняв, омраза, злоба или съперничество. Z'12-215 R5057:4 (Hymn 329)