24 Юни

"Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ." Матей 24:42

Всички мъдри девици от този клас трябва да бъдат с такава настройка, дадена ни в притчата. Те трябва да имат знанието върху факта, че Младоженецът идва; те трябва да са заредили лампите си с олио. Тези, живеещи в такива условия, не ще бъдат нито под аларма, нито учудени на съобщението, когато го чуят: " Виж, Младоженеца е тук." Ние живеем в парусията - (присъствието) на Човешкия Син- мъдрите девици са вече наредени в процесия и встъпващи в брак; бройката ще бъде скоро завършена и вратата ще се затвори. Всички с такава наблюдателна нагласа на сърцето, с пълна мярка на Духа на Господа в сърцата им, ще бъдат скоро привлечени от първата близост на това, че Младоженецът е тук. Тези, които подрязват фитила на лампите си, изследват Писанията, бързо ще разпознаят истинността на съобщението и скоростно ще се приготвят да заемат местата си на мъдри девици. Съобщението, истината по този въпрос е действително тестване, доказващо коя от девиците на Господ има олио в съдовете си, правилният дух на смирение, търпение, любов, отдаване на интересите на делата на Младоженеца. Такива и само такива са желани от Младоженеца и ще им бъде позволено да влезнат. Z'06-315 R3869:4 (Hymn 318)