23 Юни

"Моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани, със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един друг с любов." Ефесяни 4:1,2

Ние показваме нашето одобрение към Божията милост, като се обучаваме в неговия характер и ставаме все повече и повече благодарни и щедри към Дома на вярата. И като сме милостиви към братята, то естествено сме и щедри към всички хора. С други думи, както ние си спомняме и одобряваме нашите собствени слабости и недостатъци, ще бъдем състрадателни и с тези на братята, а и на цялото човечество. А милост, щедрост, съчувствие са удоволствие за Бога.Тези, които кутивират тези милости на духа, ще са добри в очите на Господ и ще бъдат подготвени и годни да споделят с Христос трона на славата.; защото Месианското Царство ще се установи с цел да се покаже милост към хиляди от човечеството, които ще се завърнат към божествената милост и благословия, под ясното знание и с помощ, която тогава ще бъде дадена. Z'12-359 R5135:2 (Hymn 63)