22 Юни

"И тая заповед имаме от Него: Който люби Бога, да люби и брата си." 1 Йоан 4:21

Както съвършената любов изгонва страха, така изгонва и нашите фалшиви впечатления от вършенето на зло или намеренията към нас. Благородното сърце, пълно с любов към другите, би предположило, че обидите са случайни и са неволни пропуски или да се предположи на някаква друга сходна основа поведението на техните приятели, или да се погледне от добра страна преследване, когато не е с умисъл, а е по погрешка.Дори тогава, когато намеренията на преследвача не са по погрешка, пак трябва да се мисли щедро за него, да се осъзнае неговото падение и да се молим за тези, които нараняват и преследват. Блажени са тези, които така се държат за праведността и за духа на любовта към техните врагове и преследвачи, и които могат да са сигурни, че са преследвани, заради вярност към истината и праведността, а не заради лични идиосинкрази и особености. Блажени са, защото тяхно е Царството небесно.Господ търси такива, които са толкова верни към принципите на праведността, че ще я упражнят към своите врагове, дори когато ги преследват. Ако царството небесно е за такива, то е сигурно за малкото стадо. Нека се стремим по-ревностно да бъдем в това малко стадо да направим нашето призовавне и избиране утвърдено. Z'06-74 R3736:2 (Hymn 296)