21 Юни

"Защото зная, че в мене, сиреч, в плътта ми, не живее доброто; понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша" Римляни 7:18

Това несъответствие между новата воля, новия ум и ума на плътта и самата плът, заедно считани за мъртви, но всъщност живи, изисква непрекъсната бдителност и ограничаване, като ги държим в линията на намеренията на новото създание; и това означава борба, и успеха в тази борба означава победа, и победата в тази борба е това, което Господ предлага за награда със специална чест и благословия, предложени през този Евангелски век...Част от тази нечистота на ума е егоизъм, който понякога е толкова упорит, че е за срам, като се опитва да се скрие зад различен предтекст като щедрост и т.н. и като външна показност , подаръци и т.н. Друга черта на нечистотата на ума е ревност, алчност, амбиция. Всички тези различни форми на егоизъм трябва да се разпознаят, както апостолът декларира, техният произход е зло, работа на плътта и на дявола. Похотливостта или чувствеността са по-нататъшните форми на нечистотата- друга форма на егоизма или на любовта към себеугаждането.При всички тези състояния на ума, новото създание трябва да бъде в опозиция до степен да ги презира, да се бори срещу тях, да ги унищожава. Z'07-134 R3986:2 (Hymn 103)