20 Юни

"Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. И тъй, покорявайте се на Бога." Яков 4:6,7

Докато любящо гледаме към нашата победна станция в бъдещето, когато славата на Господ ще изпълни Храма, когато " ще бъдем каквито сме", нека не забравяме, че ако не се подчиним на моделирането и обработването на Христовото училище, ще бъдем отстранени. Нашите имена за специална цел ще бъдат изличени и нашите корони ще се дадат на други. Има пълна възможност за толкова голяма загуба на голяма награда,за което апостолът е писал, "остава ни обещание да влезем в Неговата почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея." Култивирането на годост в каквото и да е, развиването на несвети амбиции, са сред най-великите опасности за живите камъни, сега подложени на подготовка. Такива недостатъци, ако се развиват, ще ни доведат до несъответствие с изпълнението на специална служба. И ако те развиват в нас упорство или висока самоувереност, също завист, злоба, омраза, кавга, злословие и зли грехове, които са в противоположност на Духа на Христос, скоро ще се окажем, че не "сме негови". Z'08-376 R4297:5 (Hymn 198)