19 Юни

"Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите." Ефесяни 6:13

Никой човек не слага бойни доспехи, освен ако не очаква битка. Ако той е войник на кръста, " мечът на Духа" е най-великото оръжие, с което той ще докаже своята лоялност и сила. Братята трябва да се поддържат един друг в най-святата вяра, водейки добрата битка и показвайки лоялност към Господ и истината. (Юда 20; 1 Тимотей 6:12). Тези, които се поддават на влиянието на тъмнината, се представят недостойни за новия ред на нещата и те не могат да очакват, че ще бъдат сънаследници с Христос в неговото царство, но че ще бъдат от тези, отхвърлени от Господ като недостойни. Z'12-288 R5098:2 (Hymn 266)