18 Юни

"Ако слушате драговолно, Ще ядете благото на земята" Исая 1:19

Бог е наредил за наше поучение няколко урока на себеконтрол, като доведем себе си в пълно послушание на Бог по доброволен начин с мисълта, че сме негови представители и че трябва да подчиним на Божиите изисквания останалата част от света. Основно правило е, че никой не може да е квалифициран да управлява другите, когато той самият не се е научил на послушание. На цената на голямо страдание, нашият Господ Исус се научи какво означава послушание. Той навреме и напълно се подчини на Бог. Този дух на Христос трябва да се прояви и развие в нас, така че да сме готови за бъдещата работа на Христос, работата на хилядолетния век. Z'16-132 R5890:2 (Hymn 4)