17 Юни

"Тогава Исус идва с тях на едно място наречено Гетсимания; и казва на учениците Си: Седете тука, докле отида там да се помоля." Матей 26:36

Не са ли привлечени Господните люде от този жътвен период по-близо към часа на Гетсимания за църквата? Не сме ли вече навлезнали в часа на изкушение в значителна степен?Не вървят ли след Главата и последните членове на тялото към пълната жертва? Колко сме готови за изпитание? Спим ли или се осланяме на думите на апостола, че Тези, които спят, спят през ноща, но ние, които сме от деня, трябва да сме будни, трезви, да поставим бойните доспехи на Бог, така че да устоим в деня на злото, във времето на изпитание, което е вече върху нас и в най-тежките тестове, които са за нас в най-близко бъдеще?Готови ли сме за времето, когато ще има общо гонение, тъй като " всички го оставиха и избягаха"? Колко силни сме в часа на нашето изпитание зависи от това колко близо следваме Господаря и неговия пример, като подсигурим първо позитивната присъда, че имаме божието одобрение. Нека тогава не избягваме момента в Гетсимания, ако дойде за нас чрез Божието провидение, но нека със силни плачове и сълзи погледнем към него, който е способен да ни спаси от смъртта чрез победното първо възкресение и нека не забравяме, че имаме Адвокат, имаме помощник. Господ е нашият ангел, който говорим за нас посланието от Отца, като ни казва, че ако обитаваме в неговата любов, всичко ще бъде наред накрая и че Той може и иска да ни изведе като победители, даже повече от победители чрез неговата собствена заслуга. Z'06-348 R3886:6 (Hymn 120)