16 Юни

"Ние в нищо не даваме никаква причина за съблазън, да не би да се злослови нашето служение; с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, със Светия Дух, с нелицемерна любов" 2 Коринтяни 6:3,6

Колкото по- чист е човек, толкова повече е сигурно, че ще бъде на прицел. Знаем, че птиците с окраска са по-забележими за ловеца от другите. Така и тези, които носят съдовете на Господната къща са специална цел за огнените стрели на безумния. Така че трябва да се борим срещу света, плътта и Противника. Тези, които са с правилна нагласа на сърцето, чистите по сърце, честни като Господни деца, следят да не намърсят дрехата си. Ако не гледат, те със сигурност ще я изцапат. Сатана специално се стреми да ги достигне; и ние знаем, че където достигне, там има замърсяване. Каквото докосне безумния, то става наранено. Z'13-185 R5259:5 (Hymn 258)