15 Юни

"И да познаят всички тук събрани, че Господ не избавя с меч и копие; защото боят е на Господа, и Той ще ви предаде в нашата ръка." 1 Царе 17:47

Каква поука може да се извлече от тази история от далечни времена за " Новото Създание" в днешно време? Давид, чието име означава възлюбен, в много отношения е първообраз на Христос, Глава и тяло. Неговите преживявания с Голиат добре илюстрират първо, Господния конфликт с Противника през четирисетте дни на съблазън в пустинята. Победата на нашия Господ срещу Сатан в този случай, неговата лоялност към Отца и дадената му задача, неговата саможертва, означават победа за всички от света, желаещи да бъдат в хармония с Бог и неговите разпореждания. Не е ли декларирал за нас : "Не се страхувай, аз победих света?". В победата над Сатан, принцът на този свят, той постига победа в същото време над всички притежатели на злото и служители на греха. Той стои смело в Бог и в неговата заветна връзка и отговорност, като захвърля срещу Противникът камъкът на истината, " Писано е." Както Голиат пада пред Давид, така Сатан изчезва от Господ, който декларира: " Видях Сатана да пада като светкавица от небето" и също декларира резултатът от неговата победа " Даде ми се всяка власт на небето и земята"; и повелява на учениците си в негово име също да се борят с неговата сила, като излезнат победители и веднага споделят с него царството, което " ще благослови всички семейства на земята." Z'08-233 R4216:4 (Hymn App. G)