14 Юни

"Тогава извикаха към Господа в бедствието си; И Той ги избави от утесненията им" Псалм 107:13

Както Израелтяните в беда са обръщали техните сърца към Господ да ги води и са изплаквали към Него за обещаната помощ,така всички наши изпитания със света, плътта и Противника, с робството на греха и смъртта- всичко това апелира към новите създания в Христос, които имат Бащината помощ. Всичко това ни води повече и повече към Господ, от когото идва нашата помощ и ни подсеща да чакаме неговия Син от небесата и да очакваме спасението на стенещото творение при неговото Второ пришествие. Тогава настоящите неволи и страдания изработват надхвърляща вечността слава, ако ние основателно бихме ги упражнили. И като истински Израелтяни, имаме увереността в обещанието на Авраам, както апостолът го изразява, като арка на нашите души, едновременно сигурна и устойчива, влизайки зад завесата, където нашият Предреча е влезнал за нас- и е направил изкупление за нас и от където е осигурил за нас благословено спасение, което се надяваме скоро да изпитаме с промяната на възкресението, когато за момент, за мигване на окото, ще бъдем направени като него, ще го видим какъвто е и ще споделим неговата слава. Z'07-127 R3983:6 (Hymn 56)