13 Юни

"Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен живот." Римляни 6:22

Това са наистина прекрасни думи на живот! Те ни инспирират с надежда! Ако Бог ще възприеме съвършеното намерение на сърцето вместо абсолютното съвършенство на плътта, тогава наистина ние имаме надежда да влезем в стандарта, който е набелязал Той за нас - стандарта на съвършенството. Ние можем да вървим подир и според Духа. Тъй като нашите смъртни тела имат препятствия да вървят след изискванията на Духа, нашите умове обаче могат да вървят според Духа; нашите намерения могат да са съвършени; това, което нашият Небесен Отец търси в нас. е съвършенство на намерението и съвършен контрол върху плътта, колкото е възможно. Z'11-340 R4869:5 (Hymn 267)