10 Юни

Ако иска някой да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога, или Аз от Себе Си говоря.- Йоан 7:17

Ние вярваме, че без любов към истината, никой не би бил възнаграден със светлината на "сегашната истина". И повече от това,ние вярваме, че ако е искрена любовта към истината- честни мисли и дела-тя ще бъде постигната, пожертвана за гордост, амбиция, празна слава или към всяко друго нещо, резултатът ще бъде - изгубване на сегашната истина. Нкеа имаме наум Господното съобщение чрез апостола, че в ктая на тази ера той ще изпрати силно заслепение, така че всички да повярват на лъжа, всички, които обичат неистината, които не получават истината и любовта й.Нека винаги пазим нашата съвест, като осъзнаваме, че тяхната извратеност със сигурност ще ни донесе натраняваме, нашето приятелство с Господ и нашето отхвърляне от неговата служба сега и после. Z'06-277 R3847:5 (Hymn 49)