9 Юни

"Бъдете всички едномислени, съчувствителни." 1 Петър 3:8

Любовта към братята е поставена в Писанията като неопровержимо доказателство за достигане на членство в тялото на Христос. Тази любов може да бъде от различна степен, но е наша до определена степен, ако сме Божии, защото, " ако човек няма духа на Христос, той не е негов" (Римляни 8:9). Но пламъкът на любовта, който гори в сърцата ни, не е достатъчен; трябва ярко да блести, гори и произвежда не само топлотата на любовта, но унищожаващата любов, не любов, която наблюдава различните слабости и недостатъци на братята и би отбелязала всяко добро качество, но любов, която е готова да отдаде живота си за братята, защото те са от посветените, макар и да имат нужда да се борят срещу греха и слабостите. Z'07-35 R3932:2 (Hymn 218)