8 Юни

"Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си за приятелите си." Йоан 15:13

Каквото можем да направим за някой от членовете на тялото на Христос, за посветените вярващи, Господ ни казва, че го оценява като направено за него. Макар че ще бъде наше задължение, наша привилегия и наша радост да дадем живота си в служба на Господ, то трябва да влезем в такава любов към братята, защото те са Негови, че да се радваме да отдадем живота си за тях, като демонстрация на нашата лоялност към Господ и към неговата кауза. Това не означава непременно отдаване на физическа сила, здраве и живот във физическа служба към братята, макар че много пъти то би било много полезно. Последователите на Господ не са братя по плът, а по дух и разпореждането да отдадем живота си за братята по-скоро означава да отдадем нашето физическо здраве и сила, знание и талант в служба на духовните интереси на Господните люде. Например, в проповядване на истината, ако има себежертване, загуба на сила и т.н. във връзка с тази служба, то това е отдаване на живота за братята, за съучастниците в тялото на Христос. Z'07-36 R3932:6 (Hymn 191)