7 Юни

"Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа."- 2 Коринтяни 11:3

Добре е, ако Божиите хора се стремят да живеят щастлив живот, отдавайки благодарност на Бога за всички неща и радвайки се, че са счетени за достойни да изстрадат срама и т.н. ... заради Христос. Но както апостолът декларира другаде, Нека се радваме със страх; нека нашата радост не бъде безразсъдна, защото самозадоволната вид радост може да ни въвлече в капан; нека нашата радост да бъде в Него, който ни обича и откупи и който завинаги присъства в нас, нашият най-добър Приятел и Водител. Нека се радваме не с упора в нашата собствена сила, кураж и мъдрост,но с факта, че имаме Спасител и Велик един, който ни спасява за всичко, което идва към Отца чрез Него. Така че нека Господ бъде нашата сила, нашата сигурност, нашият подслон, нашият щит. Z'06-347 R3886:3 (Hymn 93)