5 Юни

“И Моите люде ще обитават в мирно заселище, В утвърдени жилища, и в тихи успокоителни места.”- Исая 32:18

Колкото по-близо живеем до Господ и колкото е по-голяма вярата ни, толкова повече ще осъзнаваме божественото управление и повече ще се възползваме от средствата, които е осигурил за нашето окуражаване и поддържане. Ние можем да се обърнем към Него във време на беда; можем да отидем при Него с молитва, Той никога не проваля тези, които Му се доверяват и които искрено търсят да вървят в неговия определен път. Тъй като това е вярно, ние можем да продължим своето странстване в съвършено доверие и сигурност. Посвещавайки всичко на Господ, ние трябва да търсим неговото ръководство, тъй като неговото присъствие е в нас през всички дейности на живота ни. Z'14-296 R5548:3 (Hymn 180)