4 Юни

“Когото любите без да сте Го видели; в Когото като вярвате… радвате се с неизказана и преславна радост.” 1 Петър 1:8

Мнозина, които носят името на Христос, имат голяма надежда към Бог във връзка с бъдещето, но малцина са тези, които имат радостта от спасението в сегашно време. Такива не живеят според привилегиите си. Те не са израснали в Христос, тяхната жива Глава. Те се нуждаят да се увеличи вярата им чрез прибавяне сила на духа, знание, търпение, божественост, любов към братята и любов изобщо. Така те биха се подчинили на условията на училището на Христос, така те биха могли да казват все повече и повече, че Христос не само е издигнал нозете им от ужасната яма на греха и смъртта и ги е поставил върху скалата Исус Христос, но също и да добавят, че „ Той постави нова песен на устните ми, дори любящата нежност на нашия Бог.“ Z'05-31 R3496:5 (Hymn 113)