3 Юни

„Търсете...онова освещение, без което никой няма да види Господа. “- Евреи 12:14

Святостта не е очарование, което можем да сложим в джоба си; не е дреха, която може да се носи случайно. Святостта прилича повече на закаляване на парче метал; навлиза във всички фибри, променяйки генерално характеристиките; трансформира ги според нейното влияние. Наистина, има святост зачитана на Господните люде чрез дрехата на праведноста на Христос, която се дарява на нас, когато първо се отвърнем от греха, приемем Спасителя и се посветим на Бог. Но това не е достатъчно. Ние трябва да работим върху нашите характери, които се изискват, или както апостолът го изразява, ние трябва да позволим на Господ да изработи в нас светата воля и светия характер, който да придружи светата воля, както възможностите и условията ще позволят. Z'15-233 R5739:3 (Hymn 219)