2 Юни

"Ето приносът чрез огън, който ще принасяте Господу: две едногодишни агнета на ден, без недостатък, за всегдашно всеизгаряне.Едното агне да принасяш заран, а другото агне да принасяш вечер"- Числа 28:3,4

Дори жертвата да е осакатена или несъвършена, тя се счита за свята и без недостатък, ако я представим на Отца чрез заслугата на нашия Спсител и ако е "свята и приемлива" чрез Него (Римляни 12:1; 1 Петър 2:5), наградата на жертвата е наша, дори и нашата жертва да е малка. Но трябва да е отдадена със свободна воля и да е напълно изгорена; нито едно парче не може да се задържи обратно от поглъщащия огън на олтара. И всеки, който има Духът на Господаря не ще търси да задържи и най -малкото парче, а ще се чувства наистина свободен, защото предлага шлака за бижу, перла с най-голяма стойност. Z'89-Aug., p.1 R1133:1 (Hymn 325)