1 Юни

"Възложи на Господа това, което ти е възложил и Той ще те подпре." -Псалм 55:22

Всеки светия на Бога може да има сълзи в изпитанията на пътуването по стръмния път, но нищо не може да извини мърморенето. По-скоро всеки трябва да каже с Господаря, "Чашата ,която ми е дал Отца, да не я пия ли?"Тези, които подхождат към изворите на горчивината с подходяща вяра в Бог както Мойсей, Господ ще има разкрие скъпоценни обещания, които "отнемат горчивината от житейските грижи." Както израелтяните са били водени от горчивите води към Елим и неговата почивка и сянка, така Божият духовен Израел не е изпитан повече, отколкото може да понесе. Z'13-217 R5278:6 (Hymn 112)