31 Май

"Ние, обаче, не сме от ония, които се дърпат назад, та се погубват, а от тия, които вярват та се спасява душата им." Евреи 10:39

Нашият призив към всички, са оставили всичко и следват Господ е, че не трябва да се гледа назад, че сме оценили, че сме направили най-големия избор, че сме на път да вземем най-голямата възможна награда, заедно с нашия Господ в неговата чудесна работа и с божественото одобрение. Това изглежда е мисълта на апостола, когато той ни предупреждава да поставим настрани всяка тежест и заплитане, за да бягаме с търпение в състезанието, което е пред нас, като гледаме към Исус, Авторът на нашата вяра, докато той стане нашия Завършек. Нека колкото се може по-търпеливо в началото на нашия Християнски опит да разрешим веднъж завинаги въпроса за предаване на волята и да бъдем последователи на Агнето; нека веднъж завинаги организираме нашите временни дела и интереси във връзка с останалите и нека с вяра да преследваме до края нашето състезание. Z'06-47 R3721:5 (Hymn 277)