30 Май

"А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина."- Йоан 16:13

Светият Дух, в хармония с обещанията на нашия Господ, беше изпратен само към отдадената класа и идва, за да пребъдва само в истинската църковна класа " тялото на Христос" и ние, и всички други, които влизаме в приятелство и съюз с нашия Господ, " Главата и Тялото, което е неговата цървка'", сме дошли под влияние на Светия Дух, нашата праведна част и привилегия. Чрез този Дух ние сме родени за духовен живот и да станем наследници на надхвърлящи очакванията скъпоценни обещания, които принадлежат на " тялото Христово". Z'01-175 R2820:3 (Hymn 91)