29 Май

"А гдето се умножи грехът, преумножи се благодатта;"- Римляни 5:20

Нашият текст е ключ към нашите надежди. Грехът се е умножил не само за нашите първородители, но и за тяхното поколение до присъдата на смъртта. Но Божията милост се умножи премного и към всички, с която той осигури чрез Христос не само възстановяване от наказанието на греха и смъртта на всички, които искат от човешкия род, но и че възстановената и усъвършенствана раса ще има всичко, което в било загубено в Едем, напълно и завинаги. В допълнение Божията милост се умножава до степен, че ще вземе от света грешници, малко стадо, да бъдат наследници на Бог и сънаследници с Исус Христос, чиято природа ще се смени, така че вместо да бъдат по-дълго в човешка природа, ще станат участници в божествената природа, сънаследници на божествена слава, чест и място с техния Господ Исус- по-далече от ангели, княжества и сили и всяко име под небето. О, за такава любяща нежност и милост, които се умножават към нас, докато сме още грешници и която се прумножава повече за нас с Христос, като сме го възприели като наш Възлюбен- това дава повод на Божиите хора да благодарят непрекъснато, и да оставят сърцето да нараства в благодарност, която се показва чрез думи и поведение във всичко, което правим и казваме, така че всичко да правим за слава и благословия на този, който ни извика от тъмнината в своята чудесна светлина. Z'01-220 R2842:4 (Hymn 68)