28 Май

"Блажен оня човек, който възлага упованието си на Господа"- Псалм 40:4

Ако сме напуснали света, за да станем Господни люде и да получим поуките от опита от неговата ръка с подходяща вяра в него, със сигурност резултатът ще бъде готовност и бързина да се направи пълно посвещаване, пълно отдаване на себе си на Господната воля; да следваме неговото ръководство; да наследим каквото той има за нас. И ако вярата е от подходящ вид, ние ще кажем, както пророка"Аз не ще се убоя от зло; защото Ти си с мене, твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават". Така сами можем да сме водени от Господ през сегашния Евангелски век, в който трябва да вървим с вяра, не с поглед. Така трябва да имаме сигурност да вървим нататък, натъквайки се на различни опозиции вътрешни и външни в сегашното време. Така бихме били евентуално представители на Бог и ръководители на благословенията на целия свят през хилядогодишния век. Нека добре научим поуката на вярата, на доверието, както Бог ни информира за оценяването на тези качества и че той може да борави с нас, само в пропорция ако ги притежаваме, така че в нашия опит ние намираме, че обичаме, помагаме и окуражаваме повече тези, които показват увереност в нас. Z'02-255 R3064:4 (Hymn 174)