27 Май

"Зарадвах се, когато ми рекоха: Да отидем в дома Господен." Псалм 122:1

Тези, които чуят поканата да станат членове на Божията къща, къщата на синовете, първообразният Храм и които получат поканата с добри и честни сърца, наистина са ощастливени:" Благословени са хората, които знаят радостния призив." Имаме същата мисъл от същия поет пророк, който заявява:" Аз ще живея в къщата Господна завинаги". Не в земни къщи, не в земни храмове се надяваме да живеем вечно, но тези, които са членове, живи камъни в духовната къща, небесният Храм, сега в ремонт, наистина ще живеят в къщата на Господ завинаги. За тях да излезнат навън, ще означава унищожение на къщата, на която те ще бъдат в частност членове; както Господ заявява, те ще са стълбове в къщата на Бог и служители на неговата милост и истина към всички хора. Този текст ще бъде валиден също за света през хилядогодишния век. Цялото човечество ще бъде поканено да се приближи към Бог в проклонение, да се приближи към Духовния Храм, Христос и чрез Христос да се приближи към Отца; и всеки, който ще чуе това съобщение и ще се подчини, ще бъде доволен, също както съобщението, донесено от ангелите за Христовото рождество ни подсказва, че евентуално ще дойде голяма радост за всички хора. Z'03-443 R3284:4 (Hymn 54)