26 Май

" Господ е наш цар, Той ще ни спаси." Исая 33:22

Нашият текст е сантимент,който трябва дълбоко да впечатлява сърцата на Господните люде. Светът може да изплаква думите: " Ние нямаме друг цар, освен Кесаря", но Господните люде, истинските израелтяни биха се чувствали различно: " Господ е нашият Цар". В хармония с неговата заповед, ние бихме почитали земните царе и бихме се подчинявали на земните закони във всичко, което в частност не си противоречи с божествения закон; но над земните царе, нашето уважение, нашата почит и подчинение трябва да бъдат към Него, който Господ показа, Цар Емануел. Ако той царува в нашите сърца, тогава ще е сравнително лесно да бъдем лоялни към него в нашето поведение и думи, където и да сме. Ако го предадем, той също ще ни предаде; но ако го изповядаме, той също ще ни изповяда пред Отца и светите ангели ще ни спаси в края на краищата. Чрез нас като негова църква, негово тяло, според обещанието си,той ще благослови всички фамили на земята, която ние с Него ще наследим. Z'03-206 R3219:4 (Hymn 290)