25 Май

"Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество." Ефесяни 6:10

Ние имаме призив, приложим за Божиите хора във всяко време, под всякакви условия и при всякакви обстоятелства. Може да се приложи към Самсон по неговото време като човек, слуга и да се прехвърли към нас, в деншното време като нови създания в Христос Исус, служители на Най-висшия. Ако погледнем назад към Самсон и всички древни славни мъже, споменати от апостолите, ние ще забележим, че тайната на тяхната сила на характера, поради която са устояли и победили, почива върху вярата им в Бог и неговите обещания. Така трябва да бъде и с нас. Но има разлика между вяра и лекомислие; последното може да даде дух на енергия, но не ще устои. А първото е сила от Бог, която ни дава възможност да устоим всички неща като добри войници на Господ Исус Христос, войници на истината, войници на правдата, които се борят срещу греха и грешката във всичко небогоподобно, включващо изкусните хитрини на Противника, чрез които той може да ни измами, а също да измами и целия свят, като пгрешно представя божествения характер чрез "доктрината на дявола", натрапена на Божиите хора през Тъмния век, за да се заслепят очите на разбирането им. Сега, с божественото провидение, нашите очи се отварят все повече и повече, в хармония с апостоловата молитва, Аз ти се моля, Боже,"ние да можем да разберем с всички светии какво е ширината, дължината, дълбочината и височината; и да знаем да познаваме любовта на Христос, която надминава всяко знание." Z'07-343 R4089:4 (Hymn 200)