24 Май

"Стъпките на човека се оправят от Господа; И Неговото благоволение е в пътя Му.Ако падне, не ще се повали, Защото Господ подпира ръката му." Псалм 37:23,24

Нашият текст преполага, че има трансформация на човешката воля- че божествената воля е възприета вместо човешката; и че детето на Бога търси да върви в пътища на правда, в които вече е започнало да върви. И правилната мисъл от това е, че когато се търси да се върви по Господните пътища, Бог не ще позволи неговите недостатъци в съденето да му донесат повреда, но ще ръководи неговите дела; ще ръководи, така че всяка стъпка, която той би направил, макар да е взета от неговата собствена воля - отдадената воля - ще бъде ръководена за негово добро; за негово развитие като ново създание в Христос. Ако той греши в преценката и донесе върху себе си последствията от грешката, Божията мъдрост и сила са такива, че той може да осигури всички средства на неговото обещание и да направи дори неговото лутане и слабост да отреагират като стабилизиране на неговия характер и установяване на праведност, като развива в него чрез такива и други опити плодовете и милостите на ДУха, с което евентуално ще го подготви и постави като сънаследник в царството. Z'03-70 R3156:6 (Hymn 145)