23 Май

"Блажени ония, чиито беззакония са простени, Чиито грехове са покрити;” Римляни 4:7

При изучаване на този въпрос е добре да имаме в предвид, че дрехата на покрива, както някои изглежда мислят, греховете на новия ум. Писанията не приписват грехове на новия ум и съвършенство в праведност на новия ум. Ако новият ум е нелоялен към Бог, дрехата няма да го покрива; ще бъде прекратено да бъде нов ум. Да продължаваме да имаме недостатъци в плътта (които сме наследили от Адам) покрити, новия ум трябва да остане лоялен към Бог, иначе ще заслужи втора смърт. И напротив, тези нови създания с несъвършени тела под контрола на новия ум, имат сватбена дреха, с която са възнаградени, така че да имат позиция в очите на Бог и помежду си. Z'11-189 R4842:4 (Hymn 120)