22 Май

"Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащето пред нас поприще.“ Евреи 12:1

Всеки участник в състезанието трябва да се само изпита, отколкото да изпитва другите във връзка с прогреса по този тесен път; защото всеки знае своето състояние на сърцето и слабостите на своята плът по-добре, отколкото всеки друг, с изключение на Бога. Нека всеки отбележи къде се намира в състезанието като се радва, че изобщо е участник; като си даде сметка, че е голяма привилегия да влезе в състезанието. Ако забележим, че сме преминали първата четвърт, нека се радваме и бъдем упорити. Ако видим, че сме преминали втората четвърт, нека се радваме повече, но без да забавяме бягането. Ако сме преминали третата четвърт, ние можем да се радваме толкова много и да наблегнем с мощ в стъпките си; и ако сме влезнали в четвъртата зона на перфектната любов, която включва дори враговете, то наистина имаме основание за голяма радост. Наградата е наша обаче, ако останем верни. Но, както апостолът казва, „Приключили с всичко, устоявайте“- с цялото бойно снаряжение; стоейки във различни тестове, които заедно с напредване в състезанието, ще се окажат срещу нас, за да ни откажат от целта, преди големият Съдия и Дарител на награди да е казал :“ Хубаво, добри и верни слуга! Влез в радостта на господаря си.“ Z'01-10 R2755:5 (Hymn 164)