20 Май

“Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му, и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал;” Колосяни 3:9,10

Чрез знание, както и в знание, новото създание се подновява или освежава, изгражда, прави се силно. Мъдростта на този свят е глупост за Бог. Мъдростта на стария ум е мъдростта на този свят. Което получава новото създание, е мъдрост от Бога. Развиването на различни сили на новия ум е постепенна работа, зависеща от знанието. С новата воля знанието става по-мощна и укрепваща сила и намира възможности, чрез които новото създание може да постигне своята цел. Това е знанието, което идва от горе. Не е знанието колко глави има в Библията, нито колко стихове и дали можем да ги цитираме; но чрез различни провизии на Бога на живота да се достигне до такова знание за Бог, което да е достатъчно да ни бъде изяснена неговата воля за нас, да се осигури послушание. Нашето знание се увеличава в пропорция колкото повече ние се вслушваме в нещата, които Бог е изговорил; в пропорция колко ние сме поставили нашата привързаност с нещата отгоре, не с нещата на земята. Z'11-381 R4894:6 (Hymn 81)