19 Май

"Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата. " Матей 5:16

Нищо от този текст не гарантира, че света ще получи съобщението, нито чрез нашия Господ Исус, нито от неговите последователи. Затова ние оставяме нашата светлина да свети, както той остави неговата светлина да свети, макар че тъмнината не я разбираше. Мисълта е, че макар и някои да устояват на светлината, защото техните дела са лоши, има и други, които биха възприели съобщението по друг начин. Затова ние трябва "да оставим нашата светлина да свети пред хората, защото те биха видели нашите добри дела"- макар да отреагират на тези дела подходящо или със зло. Някои може да оценят и да видят. Тези, които се противопоставят на Господ много пъти не са обикновени хора, а такива, които специално заявяват, че са Божии хора, книжници и фарисеи, които живеят според своите си стандарти. Те трябва да бъдат наказани. Защото те осъзнават, че Исусовото учение е от по-висока класа. Z'11-23 R4746:3 (Hymn 45)