18 Май

"Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях. " Евреи 7:25

През Евангелския век, Господните люде чрез окото на вярата поглеждат към Висшия Свещеник като техен Адвокат, който живее всякога, за да ходатайства за нас, докато чака времето от Отца за неговото второ идване, за да сбъдне своите великолепни и скъпоценни духовни обещания и благословии за своята Църква и да въздаде обещаните благословии към света през Възстановяването, предсказани от "всички свети пророци, откакто свят светува". Но преди истинските благословии тези, които са негови братя чрез вяра, неговите ученици, вървящи в стъпките му, търсещи да довършат своята жертва, както Той е завършил неговата, под негово сътрудничество и управление, те ще осъзнаят, че не са чужденци и странници за Бог, но че са възприети от Отца - не директно, но индиректно" възприети от Любимия", който е наш Ходатай, Адвокат и в който ние имаме позиция пред Отца и можем да молим или очакваме благосклонност. Z'01-182 R2823:4 (Hymn 258)