17 Май

"Ние не гледаме на видимите, но на невидимите; защото видимите са временни, а невидимите вечни." 2 Коринтяни 4:18

Какво означават тези думи? Те означават, че Апостол Павел е имал духовно виждане. Той наистина е видял земните атракции, но те са загубили своята привличаща сила за него, поради духовното зрение- неговото възприятие към невидимите неща. С очите на вярата, той е видял Небесния Баща, прославения Господ Исус, небесният домакин, идващото царство на слава, чест и безсмъртие. Чрез вяра той е видял великото хилядолетно царство пред себе си, да бъде присъединен в наследство с Господаря и Спасителя. Той е приел неговата покана. Той се е записал под знамето на Господ и е осъзнал, че всичко друго е било практически без стойност, в сравнение с тези вечни неща, които Бог е обещал. Неговото доверие е било в Божието Слово. Z'16-266 R5951:6 (Hymn 133)