16 Май

"Слънцето да не залезе в разгневяването ви;" Ефесяни 4:26

Независимо каква провокация може да е имало, тя трябва да се разгледа от страна на уталожване възможно най-бързо. Гневът или ядът не трябва да се подслоняват и да се оценяват високо; защото е сигурно, че ще доведат до постоянна горчивина и омраза. Думата гняв изглежда не е толкова силна, колкото думата яд. Ядът в несъвършеното, паднало същество изглежда, че е дълбок, определен и понякога продължителния гняв е съответно възмутителен. Злословието е по-рафинирано, по-неуловимо, по-заблуждаващо, по-злонамерено. Много хора могат да станат толкова слаби в характера си, толкова небалансирани, така че не могат да осъзнаят правилното приложение на Златното Правило в тяхното ежедневие. Те казват неща за другите, които не искат другите да казват за тях. Те третират другите по начин, по който не искат те да бъдат третирани. Такова поведение трябва да се отстрани то Господните деца, от тези, които са приели Божия свят завет върху себе си и които изповядват, че са Божии представители. Z'16-312 R5974:1 (Hymn 267)