15 Май

"Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив" Второзаконие 5:9

Ако човек би имал омразата и ревността, която Бог има в предвид, то всичко би било наред. Ние както Бог прави, трябва да мразим греха, но не грешника. Божията ревност е справедлива и със сигурност ще даде справедливото наказание на грешника. Той ни казва, че когато имаме други богове, той става ревнив; но неправилното отношение към ревността е, когато тя води до горчивина и други качества, които падналия човешки ум проявява и е склонен да прояви. Когато Господ се обявява за ревнив Бог, то Той ни кара да разберем, че иска от нас цялата ни привързаност, доверие и пълна вяра. Той иска от нас да бъдем толкова изпълнени в хармония с Него, че неговата воля да бъде водеща над всичките дела в живота ни. Това не се счита за егоизъм от страна на Всемогъщия; защото под неговото ръководно провидение, неговите създания имат най-голяма част щастие, най-голямо количество успех в задълженията и в действията на сегашния живот и пълна подготовка за благословиите, които Бог е приготвил за нас и е обещал на тези, които го обичат. Z'11-93 R4789:2 (Hymn Appendix B)