13 Май

"Научи ме на добро разсъждение и знание" Псалм 119:66

Никой последовател на Христос не е така добре развит, за да може да каже, аз не се нуждая от по-нататъшни инструкции във връзка със справедливостта и любовта, но моите братя се нуждаят. И в нашия опит с братята, когато един от тях изглежда виновен, нека си кажем, Имаме брат, който има повече недостатъци от мен. Той е мой брат според Духа. Изглежда, че той прави нещо нередно, но аз му съчувствам, защото той може би не знае, че не е прав. Или може би аз не съм прав. Ако той види въпроса от моя гледна точка, той би постъпил различно. Аз не ще го съдя, но ще оставя това за Всемогъщия, който е непогрешим в съденето и на когото принадлежи съдът. 1 Коринтяни 4:5 Z'15-7 R5604:2 (Hymn 154)