12 Май

"Толкова велико спасение, което, от начало прогласено от Господа, се потвърди между нас от тия, които бяха го чули; " Евреи 2:3

Не само че не е имало вечен живот за нашата раса, не е имало надежда, освен чрез Исус, така че обещанията в миналото биха били безсилни без неговото дело по изкуплението и преди неговото идване е било неизвестно как би се постигнало нашето изкупуване. Да, Господ беше осигури множество образи и сенки в повтарящите се жерти в миналото, които илюстрираха факта, че без проливането на кръв, не би имало опрощение на греховете; но те не бяха разбрани, докато не дойде Първообраза. Тогава той доведе живота към светлина и безсмъртието към светлина- живот за света, вечен живот да бъде доставен през Хилядолетния век безсмъртие за неговата църква, неговата невеста, малкото стадо, неговите сънаследници. Това не беше доведено до светлина преди; то беше слабо видяно и неясно описано, но остана за Големия Учител да постави пред нас спасението, което Бог беше дал чрез него. Благодарение на Бог, нашите сърца карат устните ни да изказват слава на Този, който ни извика от тъмнината в неговата чудесна светлина. Чрез вяра в Него, ние сме счетени за изправни и да вървим в нов живот, така че чрез него Отца ще ни възкреси със своята сила, за да бъдем като Него и да споделяме неговата слава, чест и безсмъртие.Z'06-186 R3795:5 (Hymn 255)