11 Май

"По-блажено е да дава човек, отколкото да приема." Деяния 20:35

Нашият Господ Исус Христос е най-великият пример на себеотдаване за интересите на другите. Той е бил богат в притежаване на духовна природа с нейната слава и чест. Заради нас обаче Той стана беден, прие човешка природа, за да откупи човешкия род. До края, до отдаването си на кръста, така че чрез неговата жертва ние да станем богати - да притежаваме божествената милост и богатства в божествената благосклонност на Христос, дори да станем сънаследници с Него, с нашия прославен Господ, който сега е от дясната страна на божественото Величие. Но за да учавсвтаме в сънаследството с Него, ние трябва да се учим да бъдем като Него, да имаме неговия Дух и да споделяме с другите това, което Той би ни дал- временно или духовно да облечем или нахраним другите (особено тези от Дома на вярата), временно или духовно, както обстоятелствата продиктуват. Z'16-219 R5927:6 (Hymn 191)