10 Май

"Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас?" 1 Коринтяни 3:16

Сравнението с храм е многостранно използвано във връзка с църквата. Всеки Християнин се счита за църква на Светия Дух, след като получи рождението си от Духа. Всеки събор трябва да се счита за храм на Бога. И църквата като цяло, когато се събере в небесните условия, ще бъде Божии храм, в който Бог ще обитава. Според друг символ, всеки е жив камък в подготовката на великия храм на бъдещето, сега почистван, ласкан и подготвян за неговото място в храма горе. Идеята е, че както Бог в стари времена беше представян в скинията със светлинната слава в най-святото място и е бил представен чрез буквалния храм в Йерусалим, така сега Той е представен чрез всички, които са родени чрез Неговия Свети Дух и ще бъде представян в бъдеще чрез всички, които вървят в хармония с неговите Духовно родени и продължават да обитават в Божията любов. Z'16-14 R5831:5 (Hymn 332)